ΒΟΥΛΗ TV LIVE


Παρακολουθήστε Βουλή Τηλεόραση Live Tv. Η Βουλή Τηλεόραση είναι ο τηλεοπτικός σταθμός της Βουλής των Ελλήνων. Ξεκίνησε την εκπομπή του σήματός της τον Οκτώβριο του 1999. Διοικητικά αποτελεί οργανική μονάδα της Βουλής των Ελλήνων υπαγόμενη απευθείας στον Πρόεδρο της Βουλής.
[post_ad]Δείτε Βουλή TV μέσα από το επίσημο site του καναλιού parltv.live.grnet.gr.
Βουλή Tv CHANNEL Ζωντανά
Θα μεταφερθείτε στη νέα σελίδα σε

Δευτερόλεπτα